Доверенность юристу от предприятия 2020


Доверенность юристу от предприятия 2020


Здравствуйте!

Наша фирма наняла юриста, чтобы он представлял интересы организации в суде по одному делу (судимся с налоговой за неправильно начисленную пеню). Юрист составил доверенность в суд. Однако нам кажется, что в ней он сильно много на себя берет. Начальство побаивается, чтобы после подписания этой доверенности нашу фирму не "пустили по миру". Скажите, правильно ли составлена доверенность юристу от предприятия, который должен представлять интересы фирмы в суде только по одному делу?
Текст доверенности:

Дана довіреність надана Іванову Івану Івановичу, паспорт серія КК 000000, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 01.01.1991р., на право представляти інтереси Підприємства в усіх державних органах (у тому числі судах, господарських та адміністративних судах, органах внутрішніх справ, органах Державної виконавчої служби, Державної податкової служби), а також перед іншими підприємствами, установами та організаціями, у тому числі банками та іншими фінансовими установами, незалежно від форм власності, з наданням їй усіх прав, наданих законом позивачу, третій особі та відповідачу, стягувачу та боржнику, кредитору у справах про банкрутство, платнику податків, включаючи але не обмежуючись правом: подавати (підписувати) претензії, відповіді на претензії; подавати (підписувати) позовні заяви, заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, зміни та доповнення до них; подавати (підписувати) відзиви на позовні заяви; подавати (підписувати) зустрічні позовні заяви; засвідчувати вірність оригіналам копій документів та витягів з них; брати участь у судових засіданнях; змінювати предмет або підставу позовних заяв; зменшувати або збільшувати позовні вимоги; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; визнавати позови повністю або частково; знайомитися з матеріалами справи, робити з них виписки, знімати копії; подавати докази, брати участь в їх дослідженні; заявляти клопотання та відводи; давати усні і письмові пояснення у суді, господарському суді; укладати (підписувати) мирові угоди; одержувати копії рішень, ухвал, постанов і інших документів, що є у справі; оскаржувати рішення і ухвали суду, господарського суду; подавати (підписувати) апеляційні та касаційні скарги; відмовлятися від апеляційних та касаційних скарг; отримувати накази, виконавчі листи, інші виконавчі документи на руки та подавати їх до виконання; подавати (підписувати) заяву про відкриття виконавчого провадження; знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії; подавати додаткові матеріали; заявляти (підписувати) заяви та клопотання; брати участь у провадженні виконавчих дій; давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій; заявляти відводи державним виконавцям, експертам і перекладачам; оскаржувати дії або бездіяльність Державної виконавчої служби, окремих державних виконавців, з питань виконавчого провадження; бути представником Підприємства в органах внутрішніх справ, органах прокуратури та в усіх належних їм підрозділах, подавати (підписувати) скарги, заяви, давати усні і письмові пояснення органам прокуратури, органам внутрішніх справ; представляти інтереси Підприємства у господарських судах у справах про банкрутство зі всіма правами, наданими кредитору та боржнику Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у т.ч. правом укладати (підписувати) від імені підприємства договори про надання послуг арбітражного керуючого; підписувати від імені Підприємства, подавати, а також отримувати на руки всі інші необхідні документи (зокрема отримувати від контролюючих органів накази, направлення, повідомлення та інших документів з правом ставити відмітки про отримання цих документів, що дають право останнім на проведення будь-яких перевірок) та вчиняти від імені Підприємства будь-які інші дії, необхідні для виконання цієї довіреності; сплачувати від імені Підприємства державне мито, судовий збір та інші необхідні для виконання цієї довіреності платежі.
Довіреність видана строком на 3 роки.
Изображение
Аватара пользователя
Стайн
 
Консультаций: 5

Re: Доверенность юристу от предприятия 2020


Вами приведен шаблонный текст доверенности от юридического лица, на представительство интересов практически во всех органах и по всем вопросам. Естественно, что представительство интересов организации в суде по одному делу не требует настолько широкого круга полномочий. При наличии злого умысла, уполномоченное лицо может использовать свои права в корыстных целях (своих или третьих лиц) в течение всего срока действия доверенности. Например, полномочие признавать исковые требования может повлечь удовлетворение практически любого иска к предприятию (к примеру, взыскание дебиторской задолженности на крупную сумму). Справедливости ради следует заметить, что случаи злоупотребления представителей своими правами достаточно редки.

Чтобы обезопасить фирму от возможных негативных последствий, необходимо определить в доверенности узкий (но достаточный) круг полномочий юриста, сузить перечень органов, где возможно представительство интересов юр.лица и, самое главное, конкретизировать дело, в рамках которого представитель может осуществлять свою деятельность.
Аватара пользователя
Attorney
Адвокат
Адвокат
 
Консультаций: 613

Доверенность юристу от предприятия 2020


Большое спасибо за оперативный ответ!
Выходит, мы не зря сомневались (поэтому и хотелось услышать мнение незаинтересованного юриста).
Значит, будем составлять другую доверенность, с меньшими полномочиями юриста.
Еще раз спасибо!
Изображение
Аватара пользователя
Стайн
 
Консультаций: 5