Очередь на жилье - квартирный учет 2020


Очередь на жилье - квартирный учет 2020


Звертається до Вас офіцер Збройних Сил України.
Житловою площею від Міністерства Оборони не забезпечувався, знімати житло дуже дорого, перебуваю на квартирному обліку з березня 2000 року.
Прописаний при військовій частині, житлова справа знаходиться у КЕЧ в повному порядку, маю право на першочергове отримання житла (належу до льотного складу, маю право на пенсію, вислуга – 16 років, календарна - 25 років, 5 місяців пільгова, розрахунок вислуги років на пенсію складає 25 років).
Вирішив не продовжувати службу за контрактом і звільнитися у запас, строк закінчення контракту - жовтень 2009 року. Рішенням ЛЛК визнаний здоровим, посада не скорочується, звільнитися за віком також немає можливості.
При зверненні до голови житлової комісії з приводу залишення на квартирній черзі, отримав відповідь, що житлова комісія не вбачає підстав залишення моєї сім'ї на черзі, оскільки згідно пункту 3.10 наказу №577 від 06.10.2006 року військовослужбовці, які перебувають на обліку при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров'я, а також у зв'язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду, а в разі розформування військової частини - у військовому комісаріаті і квартирно-експлуатаційному органі та користуються правом позачергового одержання житла.
Пункт 3.12 в той же час проголошує вичерпний список підстав зняття з квартирного обліку військовослужбовців.
Військовослужбовці знімаються з обліку в цьому населеному пункті в разі:
- поліпшення житлових умов, унаслідок чого зникла потреба в наданні житла;
- переміщення військовослужбовця до нового місця служби в інший населений пункт;
- засудження військовослужбовця до позбавлення волі на строк понад шість місяців, крім умовного засудження;
- звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
- подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
На цей пункт ніхто не звертає уваги. Але виникає колізія у цьому питанні. Так, припустимо, полковник віком 47 років, що відслужив 30 років признаний ЛЛК здоровим, і не підпадає під скорочення або реорганізацію при звільненні у зв’язку із закінченням строку контракту в запас, буде знятий з квартирного обліку.
Прошу Вас, якщо це можливо, надати роз’яснення щодо залишення на квартирній черзі військовослужбовців що звільняються у зв’язку з закінченням строку дії контракту у запас або протилежного.
Дякую.
Аватара пользователя
костя
 
Консультаций: 1

Квартирный учет 2020


Константин, по статистике, на 01 июля 2009 года на квартирном учете находилось более 44 тысяч семей военнослужащих. При этом более 7 тысяч из них - в списках первоочередного получения жилья.
По информации Министерства Обороны, за первые 6 месяцев текущего года, жилье получили только 20 семей военнослужащих, а финансирование строительства и приобретения жилья для военнослужащих не предусмотрены военным бюджетом 2009 года.
Изложенное выше объясняет поведение жилищной комиссии и решение о снятии Вашей семьи с квартирного учета.
Напишите заявление, с просьбой о восстановлении на квартирном учете.
В письменном ответе будет изложена официальная позиция жилищной комиссии. После детального изучения текста письма можно сделать выводы о законности либо необоснованности снятия с квартирного учета.
В случае принятия жилищной комиссией незаконного решения, его можно обжаловать в суд.
Вероятность положительного результата в подобных категориях дел достаточно высока.
Аватара пользователя
Lawyer
Юрист
Юрист
 
Консультаций: 364

Очередь на жилье - квартирный учет 2020


Напоминаем, что 11.03.2011 года Кабинет Министров Украины принял постановление «О введении Единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», которое должно улучшить контроль за распределение жилья и его дальнейшим предоставлением. Формирование реестра завершиться 01.01.2013 года.

Документы необходимые для перерегистрации очереди на жилье (квартирного учета):
- справка из БТИ об отсутствии собственного домостроения (для всех членов семьи, состоящих на квартирном учете);
- справка с работы об отсутствии/наличии квартирного учета по месту работу (для всех членов семьи);
- документ, подтверждающий статус матери-одиночки;
- документы, подтверждающие наличие льгот;
- договор найма (для арендаторов квартир);
- справка МСЭК (при наличии);
- выписка из домовой книги;
- свидетельство о рождении;
- идентификационный код;
- паспорт.

Консультация юристов форума по вопросам квартирного учета (очереди на жилье) предоставляется после регистрации.
Аватара пользователя
Advocate
Юрист
Юрист
 
Консультаций: 235